14/5/15

SOCIEDADE URBANÍSTICA PROVINCIAL DE LUGO, S.A. Embarcacións Turísticas

No Boletín Oficial da Provincia de Lugo núm. 108 do 14 de maio de 2015, a Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, S.A (SUPLUSA) publica a convocatoria para a selección do persoal que prestará os seus servizos nas embarcacións turísticas xestionadas por esta empresa, nas augas interiores da provincia de Lugo.

As prazas obxecto desta convocatoria serán as seguintes:

- Catro prazas de Piloto de Embarcación. Titulación esixida: calquera titulo profesional da Mariña Mercante que habiliten para o transporte de pasaxeiros, sendo necesario, como mínimo, o título de Patrón Portuario da Mariña Mercante.

- Catro prazas de Mariñeiro de Embarcación. Titulación esixida: EXG ou ESO.

- Cinco prazas de Azafata de Embarcación. Titulación esixida: EXG ou ESO.

O proceso selectivo constará dunha única proba obri gatoria, que se dividirá en dous partes, unha teórica e outra práctica, que es especifican nas bases.

Prazo de prerentación de solicitudes: 7 días naturais, contados a partir do seguinte á publicación das bases desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. Por tanto este prazo remta o 21 de maio de 2015.

No hay comentarios:

Publicar un comentario