27/1/15

CONCELLO DE A PASTORIZA. Peóns de obras.


No Boletín Oficial da Provincia de Lugo núm. 21 do 27 de xaneiro de 2015, o Concello de A Pastoriza publica as bases da convocatoria pública para a selección e contratación con carácter de persoal laboral temporal e a xornada completa de dúas prazas de peóns de obras e servizos.

Sistema de selección: concurso-oposición. (inclue entrevista persoal)

Titulación esixida: Certificado de escolaridade.

Prazo de presentación de solicitudes: 8 días naturais a contar dende o seguinte ao da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. O dito prazo remata o 4 de febreiro de 2015.

Podedes acceder ás bases completas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario