29/2/12

CONCELLO DE NEGUEIRA DE MUÑIZ


Por Resolución da Alcaldía de 10 de febreiro de 2012 aprobaronse as bases que rexerán a convocatoria dun/ha praza de tractorista para o servizo de obras, en réxime laboral temporal, modalidade de contrato por obra ou servizo determinado, polo procedemento de concurso-oposición.

As Bases están a disposición dos interesados no Taboleiro de Edictos, e complementariamente na web municipal.

O prazo de presentación de instancias é de cinco días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación do presente anuncio de convocatoria no BOP.

O dito prazo remata o 5 de marzo de 2012.

No hay comentarios:

Publicar un comentario