16/5/16

MANCOMUNIDAD DE TERRA CHA. Administrativo.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo núm. 111 de 14 de mayo, la Mancomunidad de Terra Chá publica el siguiente anuncio:

Por Resolución de Alcaldía de 20.04.16 previa autorización da Xunta Plenaria en sesión ordinaria de 18.04.16 foron aprobadas as bases para a selección dun funcionario interino grupo C, subgrupo C1, escala: administración xeral, subescala: administrativa, mediante concurso –oposición, abríndose o prazo de dez días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio deste proceso selectivo no Boletín Oficial da Provincia para a presentación das solicitudes de participación no proceso selectivo.

As persoas interesadas poderán consultar as bases no taboleiro de anuncios da Casa Consistorial e na páxina web do Concello de Cospeito (http://www.concellodecospeito.es). 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 24 de mayo de 2016.

Más información en el Concello de Cospeito.

Avda. da Terra Chá, 29
Cospeito (LUGO)
Telef: 982 52 00 01
info@cospeito.es

1 comentario:

  1. Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.

    ResponderEliminar