26/1/16

CONCELLO DE PONTEVEDRA. Listas de substitución.

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra núm. 16 do 26 de xaneiro de 2016 o Concello de Pontevedra publica as seguintes bases reguladoras:


Titulación exixida: Licenciatura ou grao en Dereito, en Ciencias Políticas, Económicas, Empresariais ou equivalentes.


Titulación exixida: Diplomatura ou grao en traballo social ou titulación equivalente.

Requisito, entre outros: estar en posesión do permiso de conducir da clase B.


Titulación exixida: Enxeñeiría técnica industrial

Para as tres convocatorias:

O sistema de selección é o de concurso-oposición

O prazo para a presentación de solicitudes será de 10 días naturais, contados a partir do seguinte á publicación da convocatoria xunto coas presentes bases no Boletín Oficial da Provincia, polo que o dito prazo remata o 5 de febreiro de 2016.

No hay comentarios:

Publicar un comentario