28/12/15

CONCELLO DE PORTO DO SON. Administrativo

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña núm. 247 do 28 de decembro de 2015, o Concello de Porto do Son publica a convocatoria e bases de selección para a provisión interina dunha praza de administrativo.

Titulación exixida: Bacharel, formación profesional de segundo grao, equivalente ou superior. 

Sistema selectivo: concurso-oposición. Na fase de concurso valórase a experiencia profesional e a formación.

O prazo para a presentación de instancias é de 10 días naturais contados desde a publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Polo tanto este prazo remata o 7 de xaneiro de 2015.

No hay comentarios:

Publicar un comentario