14/2/14

CONCELLO DE NARON. Listas de contratación.

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña núm. 28 do 11 de febreiro de 2014 o Concello de Narón publica a Convocatoria para elaboración de listas de aspirantes para as prazas de persoal funcionario interino e laboral temporal das seguintes categorías.

PSICÓLOGO
EDUCADOR SOCIAL
ORIENTADOR LABORAL
TRABALLADOR SOCIAL
ARQUITECTO TÉCNICO
EX.DOC. HIXIENE E ATENCIÓN SANITARIA DOMICILIARIA
EX.DOC. ATENCIÓN E APOIO PSICOSOCIAL DOMICILIARIO
EX.DOC.ATENCIÓN DOMILIARIA E ALIMENTACIÓN FAMILIAR
EX.DOC.APROVISIONAMENTO PREELABORACIÓN E CONSERVACIÓN CULINARIA
EX.DOC. ELABORACIÓN CULINARIA BÁSICA
EX.DOC.APOIO NA ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIÓNS NO ÁMBITO INSTITUCIONAL
EX.DOC.INTERVENCIÓN NA ATENCIÓN HIXIÉNICO ALIMENTARIA EN INSTTITUCIÓNS
EX.DOC.INTERVENCIÓN NA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIÓNS
EX.DOC.APOIO PSICOSOCIAL, ATENCIÓN RELACIONAL E COMUNICATIVA EN INSTITUCIONS
EX.DOC.ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDÍNS E CENTROS DE XARDINERÍA 
EX.DOC.MONTAXE MOBLES E ELEMENTOS CARPINTERÍA
EX.DOC.DINAMIZACIÓN COMUNITARIA
EX.DOC. FABRICACIÓN E MONTAXE DE INSTALACIÓN DE TUBAXE INDUSTRIAL
EX.DOC MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE BAIXA TENSIÓN
EX. DOC. AXUDANTE TÉCNICO PROTECCIÓN CIVIL
EX.DOC.ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER
EX.DOC FORMACIÓN PARA A IGUALDADE
ADMINISTRATIVO
DELINEANTE
AUXILIAR ADMVO.
CONSERXE
OFICIAL MANTEMENTO
CHÓFER
OFICIAL ALBANEL
CAPATAZ LIMPEZA PRAIAS
AXENTE EMERXENCIAS
PEÓN ALBANEL
PEÓN LIMPEZA PRAIAS

Prazo de preentación de solicitudes:  vinte días naturais, a partir do seguinte ó da publicación no BOP, polo que es prazo remata o 3 de marzo de 2014.

Modelo de solicitude e resto de documentación disponible en:

No hay comentarios:

Publicar un comentario