6/4/13

CONCELLO DE TUI

O Concello de Tui publica na súa web as seguintes bases dos procesos para a contratación de persoal laboral temporal:

Resolución e Bases do proceso de selección para contratación laboral temporal dun/dunha Traballador/a Social 
Para este proceso cómpre estar en posesión da titulación de Grao en Traballo Social ou Diplomatura en Traballo Social.
Sistema de acceso: concurso-oposición.

Resolución e Bases do proceso de selección para contratación laboral temporal de 3 prazas Auxiliar Administrativo 
Titulación: graduado en educación secundaria obrigatoria ou titulación equivalente.
Sistema de acceso: concurso-oposición

Resolución e Bases do proceso de selección para contratación laboral temporal de duas prazas de Auxiliar de Policia Local 
Será requisito indispensable estar en posesión do curso teórico-práctico de Auxiliar da Policia Local impartido pola Academia Galega de Seguridade Pública, en vigor (artigo 95.6 da citada Lei, e artigo 48.2º do Decreto 243/2008, do 16 de outubro).
Sistema de acceso: oposición.

Resolución e Bases do proceso de selección para contratación laboral temporal dun/dunha Operaria de Limpieza.
Sistema de acceso: concurso-oposición.

Para todos estes procesos o prazo remata o 9 de abril de 2013

Ninguna destas bases foi publicada en ningún Boletín Oficial, dificultando así o seu coñecemento  por parte daquelas persoas que puideran ter algún intereses en participar nestes procesos que son públicos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario