8/3/13

CONCELLO DE PADRÓN

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña núm. 47 do 8 de marzo de 2013 publícanse as Bases que rexerán o procedemento de selección para a provisión temporal de 12 postos de traballo de Peón para traballos varios relacionados coas Festas da Pascua 2013 do Concello de Padrón, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso-oposición.

O prazo para a presentación de instancias é de 8 días naturais contados dende a publicación do anunción no BOP, polo que este prazo remata o 16 de marzo de 2013.

Taxas: 15,44€

No hay comentarios:

Publicar un comentario