14/8/12

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

No Diario Oficial de Galicia núm. 155 do 14 de agosto de 2012 publícanse duas resolucións da Universidade de Santiago de Compostela polas que se convocan ambos procesos selectivos para cubrir prazas do grupo III de persoal laboral fixo. As resolucións son as seguintes:

Resolución do 31 de xullo de 2012 pola que se convocan probas selectivas para cubrir 15 prazas da categoría profesional técnico especialista en Informáticaespecialidade Administración de Sistemas, grupo III, oito pola quenda de promoción interna e sete pola quenda de acceso libre, vacantes no cadro de persoal laboral desta universidade.

Resolución do 31 de xullo de 2012 pola que se convocan probas selectivas para cubrir seis prazas da categoría profesional técnico especialista en Informática, especialidade Desenvolvemento de Sistemas, grupo III, tres pola quenda de promoción interna e tres pola quenda de acceso libre, vacantes no cadro de persoal laboral desta universidade.

En ambos casos cómpre estar en posesión do título de bacharel ou técnico, bacharelato unificado polivalente, FP II, FP grao superior; ciclo formativo de grao medio, ou equivalentes.

Dereitos de exame: 30,56 €.

Quen desexe participar nestas probas selectivas deberá solicitalo ao reitor da USC en solicitude segundo o modelo que figura como anexo en cadaa convocatoria, no prazo de 20 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio desta convocatoria no Boletín Oficial del Estado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario