13/8/12

CONCELLO DE AGOLADA

No Boletin Oficial da Provincia de Pontevedra, núm. 155 do 13 de agosto de 2012 publícase a convocatoria para o nomeamento interino dun auxiliar administrativo adxunto á Secretaría-Intervención para o Concello de Agolada.

Sistema de acceso: oposición.

Dereitos de exame: 20 €

Requistios, entre outros: posuír ou estar en condicións de obter o título de graduado escolar ou título de graduado en educación secundaria obrigatoria o día en que remate o prazo de presentación de instancias. 

O prazo para presentar as solicitudes será de 5 días hábiles, contados a partir do día seguinte ó da publicación da convocatoria no BOP de Pontevedra, polo que este prazo remata o 20 de agosto de 2012.

No hay comentarios:

Publicar un comentario