1/8/15

CONCELLO DE MOS. Técnicos Plan de Emprego.

O Concello de Mos convoca proceso selectivo para contratar, por obra ou servicio, un Técnico de Orientación e Prospección Laboral e un Técnico de Prospección e Intermediación Laboral.

Titulación esixida: diplomatura ou equivalente relacionadas coas funcións dos postos de traballo.

Sistema de selección: concurso-oposición, no que se inclue entrevista persoal.

Dereitos de exame: 9 euros; 4,20 no caso de demandantes de emprego cunhan antigüidade mínima de dous meses.

Plazo de presentación de instancias remata o 6 de agosto de 2015.


As persoas interesadas poden acceder ás bases completas no vínculo: http://www.mos.es/seleccion-de-persoal-emprego-publico/

No hay comentarios:

Publicar un comentario