17/8/15

CONCELLO DE A GUARDA. Arquitecto Técnico

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra núm. 156 do 14 de agosto de 2015, o Concello de A Guarda publicou as bases para a provisión dunha praza de arquitecto técnico mediante contrato laboral temporal ata a reincorporación do seu titular.

Titulación esixida: Arquitectura Técnica ou equivalente

Sistema selectivo: concurso de méritos. Valorase a experiencia profesional, a formación e a superación de exercicios en procesos selectivos.

Prazo de presentación de solicitudes: 10 días a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio, polo que este prazo remata o 27 de agosto de 2015.

Quen teñan interés pode acceder ás bases completas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario