24/7/15

CONCELLO DE PONTEDEUME. Conductor.

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña num. 138 do 23 de xullo de 2015, o Concello de Pontedeume publica as Bases para a elaboración de listas para selección de persoal laboral non permanente, para a sustitución de traballadores coa categoría de conductor.

Titulación esixida: Graduado Escolar, formación profesional de primeiro grao ou equivalente

Requisito, entre outros: Estar en posesión do permiso de conducir C.

Sistema de selección:  concurso-oposición. Na fase de concurso valorase: circunstancias persoais; méritos académicos e experiencia:

Prazo de presentación de solicitudes: 10 días naturais, contados dende o seguinte ao da publicación da correspondente convocatoria no Boletin Oficial da Provincia, polo que este prazo remata o 3 de agosto de 2015.

No hay comentarios:

Publicar un comentario