3/1/15

CONCELLO DE A FONSAGRADA. Monitor Sociocultural e Turismo

No Boletín Oficial da Provincia de Lugo núm. 298 do 30 de decembro de 2014, o Concello de A Fonsagrada publicou as bases para a contratación temporal dun monitor sociocultural e de turismo.

Sistema selectivo: Concurso de méritos e proba práctica.

Dereitos de exame: 15 euros.

As bases completas están expostas no taboleiro de anuncios e na web do Concello (www.fonsagrada.org).


Prazo de presentación das solicitudes: 10 días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio; polo que este prazo remata o 14 de xaneiro de 2015.

Concello de A Fonsagrada
Rúa Burón, 12 - 27100
Tlf. 982 340 000 – 982 340 025.
Fax 982 340 001

No hay comentarios:

Publicar un comentario