15/6/14

CONCELLO DE PEDRAFITA DO CEBREIRO. Socorrita.

No Boletín Oficial da Provincia de Lugo núm. 134 do venres 13 de xuño de 2014, o Concello de Pedrafita do Cebreiro publicou a convocatoria para a contratación dun Socorrista para as piscinas municipais.

Requisito, entre outros: Estar en posesión (ou en condición de obtelo na data en que remate o prazo de presentación de instancias) do título de socorrista acuático.

Sistema de contratación: concurso-oposición.

Prazo de presentación de solicitudes: 5 días naturais dende a publicación no BOP, polo tanto este prazo remata o mércores 18 de xuño de 2014.

As bases encontranse a disposición de calquera persoa interesada na Secretaría do Concello de Pedrafita do Cebreiro.

Concello de Pedrafita do Cebreiro
Telf: 982 36 71 03
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario