3/12/12

CONCELLO DE BOQUEIXON

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña do 3 de decembro de 2012 publícanse as Bases da convocatoria para a provisión interina dunha praza de traballador/a social no Concello de Boqueixón.

Titulació exisida: título universitario da diplomatura en traballo social, do título de grao en traballo social, ou equivalentes.

Sistema de acceso: concurso-oposición.

Taxas: 16,23 euros

As instancias solicitando tomar parte no proceso, no modelo Oficial que figura en Anexo das Bases, dirixiranse ó señor Alcalde, e presentaranse no Rexistro Xeral do Concello, en horas de oficina, durante o prazo de 10 días naturais a partir do seguinte ao de publicación do anuncio da convocatoria no BOP de A Coruña, polo que o dito prazo remata o 13 de decembro de 2012.

No hay comentarios:

Publicar un comentario