23/1/13

CONCELLO DE SAMOS

No Boletín Oficial da Provincia de Lugo núm. 19 do 23 de xaneiro de 2013 publícanse as bases de rexerán a contratación por concurso libre dun Auxiliar de Axuda no Fogar en réxime laboral temporal para o Concello de Samos.

Requisito, entre outros: estar en posesión do permiso de conducir da categoría B e dispor de vehículo.

As instancias para participar neste proceso selectivo que non se reciban no prazo de 3 días hábiles, contados a partir do día seguinte ó da publicación destas bases no BOP, serán rexeitadas, polo que se recomenda a súa presentación no Rexistro de Entrada do Concello de Samos.

 Este prazo remata o 26 de xaneiro de 2013

No hay comentarios:

Publicar un comentario