28/1/16

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA. Prazas de Interinidade.

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra núm. 18 do 28 de xaneiro de 2016, a Deputación Provincial de Pontevedra publica as seguintes convocatorias de procesos selectivos:


Titulación exixida: Ciclo superior en artes plásticas e gráfica publicitaria, Ciclo Superior en Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia , ou Ciclo Superior en Deseño e xestión da produción gráfica.


Titulación exixida: Graduado escolar, graduado en educación secundaria obrigatoria, FP de primeiro grao ou equivalente.


Titulación exixida: Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou título equivalente.

Para as tres convocatorias:

Dereitos de exame: 20 euros.

Sistema selectivo: oposición.

O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir do día seguinte ó da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. Este prazo remata o 17 de febreiro de 2016.

No hay comentarios:

Publicar un comentario