28/11/15

CONCELLO DE MOECHE. Técnico Deportivo.

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña núm. 227 do 26 de novembro de 2015, o Concello de Moeche publicou a convocatoria e bases para a provisión laboral temporal dunha praza de técnico deportivo.

Titulación exixida:  Grao/Licenciatura en Educación Física ou  Grao/diplomatura en maxisterio (especialidade educación física) ou Técnico superior en Animación de actividades físicas e deportivas, ou análogo.
 
Requisito, entre outros:  Estar en posesión do titulo CELGA 4 ou equivalente de lingua galega.

Sisema de selección: concurso de méritos.

Taxas: 15 euros.

Prazo de presentación de solicitudes: 15 días naturais, contados a partir do seguinte ó de publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. Este prazo remata o 11 de decembro de 2015.

No hay comentarios:

Publicar un comentario