13/11/15

CONCELLO DE FERROL. Téc. Medio Ambiente e Aux. Administrativos

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña núm. 218 do 13 de novembro de 2015 o Concello de Ferrol publica as seguintes convocatorias de procesos selectivos:


Titulación exixida: Licenciatura en Ciencias Ambientais, Bioloxía, Químicas, Enxeñería Forestal, Enxeñería Agrónoma, Enxeñería de Montes, Enxeñería Química, e noutras titulacións que teñan relación directa co Medio Ambiente ou do título de Grao equivalente.

Sistema selectivo: concurso-oposición.

Taxas: 57,55 €

Prazo de presentación de solicitude: 8 días hábiles a partir do seguinte ao de publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

ATENCIÓN: Modificado o prazo de presentación de solicitudes no BOP do 19 de novembro de 2015. O novo prazo remata o 27 de novembro de 2015.


Titulación exixida:  graduado escolar ou equivalente.

Sistema selectivo: concurso de méritos.

Taxas: 28,82 euros

Prazo de presentación de solicitudes: 5 días hábiles a partir do seguinte ao de publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

 ATENCIÓN: Modificado o prazo de presentación de solicitudes no BOP do 19 de novembro de 2015. O novo prazo remata o 25 de novembro de 2015.

No hay comentarios:

Publicar un comentario