30/10/15

CONCELLO DE CARBALLO. Enfermería.

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña núm. 208 do 30 de outubro de 2015, o Concello de Carballo publica as Bases para a selección de persoal graduado en enfermería para a confección dunha listaxe substitucións na unidade asistencial de drogodependencias.

Titulación exixida: Grao en enfermería,diplomatura universitaria en enfermería, Axudante Técnico Sanitario ou equivalente.

Proceso de selección: concurso de méritos. Valorase a experiencia laboral, a formación profesional, a superación de exames nos procesos selectivos, o coñecemento da lingua galega e o tempo como demandante de emprego.

As solicitudes presentaranse durante o prazo de 20 días naturais, que se iniciará o día seguinte ó da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Polo que este prazo remata o 19 de novembro de 2015.

No hay comentarios:

Publicar un comentario