26/10/15

CONCELLO DE BETANZOS. Educadores Infantis e Limpadores.

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña núm. 204 do 26 de outubro de 2015, o Concello de Betanzos publica as seguintes convocatorias para a formación de listas de substitución:


Titulación exixida: Título Superior de Educación Infantil, ou dos títulos equivalentes aos que se refire a Disposición Adicional Segunda do Decreto 226/2008, do 25 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en educación infantil, modificado polo Decreto 38/2010, do 18 de marzo.


Titulación exixida:  Certificado de Escolaridade, Certificado de Estudios Primarios ou equivalente.

Sistema selectivo para ambas convocatorias: concurso-oposición.

Prazo de presentación de solicitudes: 10 días naturais contados dende o seguinte ao da publicación das presentes bases especificas no Boletín Oficial da Provincia, polo que o prazo para ambas convocatorias remata o 5 de novembro de 2015.

No hay comentarios:

Publicar un comentario