13/8/15

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. Funcionarios Interinos.

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra núm. 155 do 13 de agosto de 2015, a Deputación Provincial de Pontevedra publica as seguintes convocatorias para cubrir postos de persoal funcionario interino:


Titulación esixida: Licenciatura ou grao en dereito, económicas, empresariais, ADE, ciencias políticas ou dirección e xestión pública.

Dereitos de exame: 35 euros.


Titulación esixida: Enxeñeiría.

Dereitos de exame: 35 euros.


O número de postos, a súa denominación e características relaciónanse a continuación:

Dous postos de orientador laboral, clasificado no subgrupo A2. Titulación esixida: Graduado social, diplomatura en relacións laborais, grao en relacións laborais e recursos humanos ou licenciatura en ciencias do traballo, ou licenciatura ou grao en psicoloxía ou pedagoxía.

Dous postos de técnico de inserción laboral e prospección, clasificado no subgrupo A2. Titulación esixida: Graduado social, diplomatura en relacións laborais, grao en relacións laborais e recursos humanos ou licenciatura en ciencias do traballo, licenciatura ou grao en dereito.

Dous postos de técnico de formación, clasificado no subgrupo A2. Titulación esixida: Graduado social, diplomatura en relacións laborais, grao en relacións laborais e recursos humanos ou licenciatura en ciencias do traballo, licenciatura ou grao en pedagoxía

Un posto de Administrativo, clasificado no subgrupo C1. Titulación esixida: Bacharelato ou técnico.

Dereitos de exame: para as prazas do subgrupo A2 30 euros, para a praza do subgrupo C1 25 euros.

Sistema selectivo para todas as convocatorias: concurso-oposición.

O prazo para presentar as solicitudes será de 10 días naturais, contados a partir do día seguinte ó da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, polo tanto este prazo remata o 24 de agosto de 2015.

No hay comentarios:

Publicar un comentario