28/8/15

CONCELLO DE PONTEAREAS. Arquitecto Técnico.

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra núm. 166 do 28 de agosto de 2015, o Concello de Ponteareas publica as  bases de selección para a contratación dun Arquitecto Técnico/Aparellador, a xornada completa e mediante un contrato laboral temporal por obra ou servizo determinado.

Titulación esixida: Arquitectura Técnica, Aparrellador ou grao en enxeñeiría de edificación.

Sistema selectivo: concurso de méritos no que se inclue entrevista.


Prazo de presentación de solicitudes: 10 días naturais,contados a partir do día seguinte ó da publicación da convocatoria no BOP de Pontevedra, polo que este prazo remata o 7 de setembro de 2015.

As persoas interesada poden acceder ás bases completas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario