7/8/15

CONCELLO DE OROSO. Administrativo

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña núm. 149 do 7 de agosto de 2015, o Concello de Oroso publica as Bases da convocatoria de selección dun administrativo adscrito ao Departamento de Urbanismo, como funcionario interino así como creación da bolsa de emprego.


Titulación esixida: Bacharelato superior, Formación Profesional de 2º grao ou titulacións equivalentes

Sistema de selección: oposición. Consistira nunha proba tipo test, nun exercicio de desenvolvmento por escrito, catro cuestións sobre aspectos relacionados cos temas dous da parte xeral e dous da parte especial e  un exercicio práctico de réxime xurídica das administracións públicas e especificamente do réxime local, así coma de dereito urbanístico.

Prazo de presentación de solicitudes: 20 días naturais, contados desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no BOP, xa que logo este prazo remata o 27 de agosto de 2015.

No hay comentarios:

Publicar un comentario