4/8/15

CONCELLO DE ARANGA. Peóns.

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña núm. 146 do 4 de agosto de 2015, o Concello de Aranga publicou o seguinte anuncio:

O Concello de Aranga aprobou as bases da convocatoria para a elaboración dunha lista de aspirantes para a provisión, mediante contratación laboral temporal, de peóns, a efectos de cubrir necesidades temporais deste persoal.

O prazo de presentación de instancias é de 8 días naturais contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia. Este prazo remata o 12 de agosto de 2015.

As persoas interesadas poderán consultar as bases nas oficinas municipais do Concello de Aranga, no taboleiro de anuncios da casa consistorial e na web do Concello de Aranga.


Concello de Aranga
Praza Mestre Mosquera, 1
15317-Ponte Aranga (Aranga)
Teléfono: 981793551
Fax: 981793581
Correo-e: correo@aranga.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario