25/6/15

CONCELLO DE RIBADAVIA. Bolsa de Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 144 do 25 de xuño de 2015, o Concello de Ribadavia publicou o anuncio da convocatoria para a elaboración das listaxes para a provisión temporal de postos de traballo no dito Concello.

Sistema de acceso: concurso de méritos que inclue entrevista.

Grupos e categorias para a selección temporal:

- Profesor Conservatorio e Escola de Música. Titulación esixida: Grao Superior.
- Auxiliar de Biblioteca. Titulación esixida: Bachiller Superior ou equivalente.
- Auxiliar Administrativo. Titulación esixida: Graduado Escolar ou equivalente.
- Conserxe. Titulación esixida: Graduado Escolar ou equivalente.
- Electricista. Titulación esixida: Graduado Escolar ou equivalente
- Limpiador Edificios municipais/Peón Limpeza viaria. Titulación esixida: Certificado de escolaridade ou equivalente.
- Peón de vias e obras. Titulación esixida: Certificado de escolaridade ou equivalente.
- Operario Instalacions deportivas. Titulación esixida: Certificado de escolaridade ou equivalente.
- Oficial Instalacions deportivas. Titulación esixida: Graduado Escolar ou equivalente.
- Educador social. Titulación esixida: Grao en educación social ou similar.
-Traballador socia. Titulación esixida: Grao en traballo social ou similar.

 O prazo para presentar as solicitudes remata o 15 de xullo 2015.

As persoas interesadas poden acceder ás bases e aos modelos de solicitude na web do Concello de Ribadavia.


No hay comentarios:

Publicar un comentario