4/5/15

SOCIEDADE URBANÍSTICA PROVINCIAL DE LUGO, S.A.

No Boletín Oficial da Provincia de Lugo núm. 98 do 2 maio de 2015, a Sociedade Urbanística da Provincia de Lugo, S.A., publica as bases específicas para a selección do persoal necesario para a xestión dos centros de atención á terceira idade.

As prazas obxecto desta convocatoria serán as seguintes:  

Gobernanza. Titulación esixida: Diplomatura ou grado.
Traballador Social. Titulación esixida: Diplomatura ou grao en traballo social, ou equivalente. 
Técnico.  Titulación esixida: Título universitario de escola técnica.
Oficial de mantemento. Titulación esixida:  Ciclo de FP ou título equivalente relacionado co posto de traballo.
Xerocultor. Titulación esixida: Técnico en coidados auxiliares de enfermería, ou técnico de tención sociosanitaria, así como o certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institución sociais ou vías equivalentes
Cociñeiro. Titulación esixida: FP ou título equivalente relacionado coas tarefas do posto de traballo.
Condutor. Titulación esixida: EXB ou ESO, así como estar en posesión do carné de conducir de clase B.
Limpador. Titulación esixida: de EXB ou ESO

Sistema de contratación: oposición.

O prazo de presentación de solicitudes rematará ós 5 días hábiles contados a partir do seguinte á publicación das bases desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, polo que este prazo remata o venres 8 de maio de 2015.

ATENCIÓN: A Sociedade Urbanística  da Provincia de Lugo, S.A. (SUPLUSA) publicou unha modificación das bases desta convocatoria.

Esta modificación afecta ao prazo de presentación de solicitudes que agora remata o 15 de maio de 2015.

No hay comentarios:

Publicar un comentario