17/5/15

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. Persoal Interino

A Deputación Provincial de Pontevedra publicou no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra núm. 90 do 14 de maio de 2015 tres convocatorias para as seguintes prazas de persoal funcionario interino:


Titulación esixida: Grao ou licenciatura en Psicoloxía.

Dereito de exame: 35 euros


Titulación esixida: Diplomatura ou grao en Traballo Social ou equivalente. 

Dereitos de exame: 30 euros.


Titulación esixida: Graduado Social, diplomatura en Relacións Laborais, grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos ou licenciatura en Ciencias Xurídicas e do Traballo.

Dereitos de exame: 30 euros.

Sistema de acceso para as tres convocatorias: oposición.

Prazo de presentación de solcitudes: 15 días naturais, contados a partir do día seguinte ó da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, por tanto este prazo remata o 29 de maio de 2015.

No hay comentarios:

Publicar un comentario