15/4/15

CONCELLO DE RIBEIRA. Auxiliares Policía Local e Técnicos de Turismo

O Concello de Ribeira publica no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña núm. 69 do 15 de abril de 2015 as seguintes convocatorias:


Titulación esixida: Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, Graduado Escolar ou equivalente.

Requisito, entre outros: Ter unha estatura mínima de 1’65 metros os homes, e de 1’60 as mulleres.

Sistema selectivo: oposición (probas físicas, test, proba de toponimia local e proba de galego)

Taxas: 12,18 euros.


Titulación esixida: Técnico superior en Información e Comercialización Turística, técnico superior en Guía, Información e Asistencia Turística, técnico en Empresas e Actividades Turísticas, ou grado ou diplomatura en turismo ou equivalente homologado. 

Sistema selectivo: oposición (test e proba de ingles)

Taxas: 16,23 euros

Duración do contrato: 3 meses.

Prazo de presentación de solicitudes de ambos procesos: 10 días naturais, que se iniciará o día seguinte ó da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia; polo que este prazo remata o sabado 25 de abril de 2015.

No hay comentarios:

Publicar un comentario