8/4/15

CONCELLO DE MARIN. Conserxe e Auxiliar Administrativo

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra núm. 64 do 7 de abril de 2015, o Concello de Marín publicou as seguintes convocatorias:


Titulación esixida: Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou título equivalente.

Sistema de acceso: oposición (test, suposto práctico e proba de galego)

Taxas: 18,03 euros.


Titulación esixida: Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou título equivalente.

Sistema de acceso: oposición (cuestionario, suposto práctico e proba de galego)

Taxas: 18,03 euros.

Prazo de presentación de solicitudes para ambas convocatorias: 10 días hábiles, a contar dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. Polo que este prazo remata o 18 de abril de 2015.

No hay comentarios:

Publicar un comentario