20/3/15

CONSORCIO DE AUGAS DE VALDEORRAS

No Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 64 do 19 de marzo de 2015, o Consorcio de Augas de Valdeorras publica as Bases reguladoras do procedemento para a selección e contratación en réxime de interinidade e como persoal laboral temporal dun administrativo.

Titulación esixida: bacharelato, técnico da rama administrativa de Formación Profesional ou equivalente.

Requisito, entre outros: Ter coñecementos de lingua galega no nivel CELGA 4 ou equivalente.

Sistema de contratación: concurso de méritos; no que se valora os servicios prestados na mesma categoría profesional, os cursos realizados no marco do acordo de formación continua para as administracións públicas ou formación ocupacional e entrevista persoal.

Prazo de presentación de solicitudes: 7 días naturais contados a partir do día seguinte ó da publicación destas bases e da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia; polo que este prazo remata o 26 de marzo de 2015.

Consorcio de Aguas de Valdeorras 
Peña Trevinca, 20 Baixo
32300 O Barco de Valdeorras (Ourense)
Teléfono: 988 327 153
Fax: 988 321 186
Telf. 2:  988 327 149

No hay comentarios:

Publicar un comentario