3/3/15

CONCELLO DE VIGO. Docente de Ourivería

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra núm. 42 do 3 de marzo de 2015, o Concello de Vigo publica a convocatoria do proceso selectivo para a provisición dunha praza de persoal funcionario interino, para a modalidade de Plans e Programas Docencia Transitoria de Ourivería.

Titulación esixida: Bacharelato ou equivalente, titulación xeral esixida aos mestres de formación na Escola Municipal de Artes e Oficios.

Sistema de selección: concurso-oposición.

Prazo de presentación e solicitudes: 5 días a partir do seguinte á data de publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. O dito prazo remata o luns 9 de marzo de 2015.

Podes acceder ás bases completas.

Os aspirantes que superen tódalas probas de que consta o proceso selectivo convocado sen dereito a obter praza, formarán parte dun ha lista de sustitucións.

No hay comentarios:

Publicar un comentario