18/3/15

CONCELLO DE BETANZOS. Psicologo e Auxiliar Administrativo

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña núm. 51 do 17 de marzo de 2015, o Concello de Betanzos publica as seguintes convocatorias:


Titulación esixida: Licenciatura ou Grao en Psicoloxía.


Titulación esixida: Grao en E.S.O. ou equivalente, Técnico de Grao Medio ou Superior na Rama Administrativa.


Tipo de contratación para ambas convocatorias: laboral temporal por obra ou servicio.

Sistema de selección para ambas convocatorias: concurso-oposición. (Na fase de concurso valorarase os servicios prestados, os cursos e coñecemento da lingua galega)

Prazo de presentación de solicitudes: 10 días naturais, a contar do seguinte do anuncio no B.O.P.; polo que este prazo remata o 27 de marzo de 2015.

No hay comentarios:

Publicar un comentario