20/2/15

CONCELLO DE O PORRIÑO. Aux. Administrativo

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra núm. 35 do 20 de febreiro de 2015, o Concello de O Porriño publica a Convocatoria para o nomeamento dun funcionario interino por na Unidade de Estatística e Padrón Municipal.

Categoría: Auxiliar Administrativo pertencente á escala de administración xeral, subescala auxiliar, correspondente ó grupo C, subgrupo C2.

Titulación esixida: Graduado Escolar, Graduado en ESO ou equivalente.

Sistema de selección: Concurso (Valorase experiencia e formación)

Taxas: 15,95 euros.

Prazo para a presentación de instancias: 5 días hábiles contados a partir do seguinte ó da publicación do anuncio desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. Este prazo remata o xoves 26 de febreiro de 2015.

As bases de completas están expostas no taboleiro de edictos do Concello e na web www.porremprego.org.


Concello do Porriño
r/ Antonio Palacios s/n
Teléfono: 986 335 000

No hay comentarios:

Publicar un comentario