27/2/15

CONCELLO DE FENE. Bibliotecario/Arquiveiro

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña núm. 39 do 27 de febreiro de 2015, o Concello de Fene publica as  Bases de selección, convocatoria e nomeamento de tribunal para un proceso selectivo: bibliotecario/arquiveiro. (Funcionario interino, subgrupo A2)


Titulación esixida:  Diplomatura ou grao universitario en biblioteconomía e documentación ou equivalente.

Sistema de selección: Oposición. (1º exercicio test de 40 preguntas e 2º exercicioconsistirá en contestar por escrito, a preguntas plantexadas polo tribunal)

O prazo de presentación de solicitudes de participación será de 10 días hábiles contados a partir do seguinte ó da publicación das presentes bases no Boletín Oficial da Provincia. Este prazo remata o 11 de marzo de 2015.

O tribunal de selección incluirá unha listaxe dos aspirantes que aprobaron, polo menos, o primeiro exercicio da oposición para a formación dunha bolsa de persoal interino.

No hay comentarios:

Publicar un comentario