17/12/14

UNIVERSIDADE DE VIGO. Xestores de Innovación.

A Universidade de Vigo convoca un proceso selectivo para a contratación temporal de 6 Xestores de Innovación.

Titulación esixida: Grao, licenciatura ou equivalente.

Sistema de contratación: entrevista persoal o valoración de méritos. (experiencia e coñecemento de idiomas -inglés, alemán e/ou portugues-)

Solicitude de admisión en probas selectivas ata o 9 de xaneiro de 2015.

Xunto coa solicitude de admisión deberá presentarse o curriculum vitae.

No hay comentarios:

Publicar un comentario