14/11/14

CONCELLO DE TEO. Administrativo.

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña núm. 219 do 14 de novembro de 2014, o Concello de Teo publica o Anuncio de convocatoria e bases para a creación dunha bolsa de emprego dunha praza de administrativo adscrita á secretaría xeral.

Titulación esixida: Bacherelato ou titulación equivalente.

Sistema de selección: concurso-oposición. (fase se oposición proba tipo test e proba escrita)

Prazo de presentación de solicitudes: 10 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOP de A Coruña. O dito prazo remata o 24 de novembro de 2014.

No hay comentarios:

Publicar un comentario