13/11/14

CONCELLO DE SADA. Auxiliar Admón. Xeral

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña núm. 218, do 13 de novembro de 2014, o Concello de Sada publica as Bases da convocatoria de proceso selectivo para a provisión interina dunha praza de auxiliar de administración xeral.

Titulación esixida: título de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou equivalente.

Sistema de selección: oposición. (exame do temario, probra de informática e tradución ao galego)

Taxas: 10 euros.

Prazo de presentación de solicitudes: 8 días hábiles a partir do seguinte ao de publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. Este prazo remata o sábado 22 de novembro de 2014.

No hay comentarios:

Publicar un comentario