4/10/14

CONCELLO DE MACEDA. Educadora

O Concello de Maceda publica no Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 229 do 4 de outubro de 2014 o seguinte anuncio:

Convocatoria para a contratación dunha educadora para o Punto de Atención á Infancia.

1.- Número de prazas: unha.
2.- Modalidade de contratación: contrato de interinidade para substituír baixa por maternidade.
3.- Duración do contrato: mentres dure a baixa por maternidade.
4.- Sistema de selección: concurso.
5.- Prazo de presentación de solicitudes: cinco días hábiles contados desde o seguinte á publicación deste anuncio no BOP. (Este prazo remata o 10 de outubro de 2014)

Na mesma data e horario poderán consultarse as bases.

Concello de Maceda
Rúa do Toural, 2
32700 Maceda (Ourense) 
Teléfono. 988-463001 

No hay comentarios:

Publicar un comentario