2/10/14

CONCELLO DE FOZ. Intervención.

No Boletín Oficial da Provincia de Lugo núm. 226 do 1 de outubro de 2014, o Concello de Foz publica as Bases polas que se rexe a convocatoria pública para a provisión con carácter interino do posto de Interventor.

Titulación esixida: Licenciatura en Dereito, Administración e Dirección de Empresas, Economía, Ciencias Actuarías e Financeiras ou equivalente.

Sistema de selección: concurso de méritos.

Taxa: 35 euros.

Prazo de presentación de solicitudes: 20 días naturais, que se iniciará o día seguinte ó da publicación do anuncio das bases no Boletín Oficial da Provincia. Este prazo remata o 22 de outubro de 2014.

No hay comentarios:

Publicar un comentario