12/9/14

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. Técnico Admón. Xeral


No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra núm. 174 do 10 de setembro de 2014 a Deputación Provincial de Pontevedra publica a convocatoria para cubrir interinamente unha praza de técnico de administración xeral.


Titulación esixida: licenciatura en dereito, ciencias Políticas, económicas, empresariais, intendente Mercantil ou actuario.

Sistema selectivo: oposición.

Dereitos de exame: 30 euros.

Prazo de presentación de solicitudes: 20 días naturais, contados a partir do día seguinte ó da publicación da convocatoria no Boletín oficial da Provincia de Pontevedra; prazo que remata 30 de setembro de 2014.


No hay comentarios:

Publicar un comentario