19/8/14

CONCELLO DE VILAR DE SANTOS. Traballo Social.

No Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 198 do 19 de agosto de 2014, o Concello de Vilar de Santos publica unha convocatoria para contratar o seguinte persoal laboral temporal:

Posto: Un traballador social, con contrato de interinidade.

Sistema de selección: concurso de méritos.

Prazo para a presentación de solicitudes: cinco días hábiles (excluídos sábados, domingos e festivos) contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, xa que logo este prazo remata o 26 de agosto de 2014.

O texto integro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello.

Concello de  Vilar de Santos
Tel 988 465 883
Fax 988 465 863
correo-e:  concello@vilardesantos.co

No hay comentarios:

Publicar un comentario