28/7/14

CONCELLO DE A PASTORIZA. Operario Servizos.

No Boletín Oficial da Provincia de Lugo núm. 171 do 28 de xullo de 2014, o Concello de A Pastoriza publica as bases e a convocatoria do proceso de selección para a provisión, con carácter interino, dunha praza de funcionario da escala de administración especial, subescala de servizos especiais, persoal de oficios-operario de servizos.


Sistema de selección: Concurso-oposición

Requisito, entre outros: Estar en posesión do permiso de conducir B1 ou equivalente. 

Prazo de presentación das solicitudes: O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Este prazo remata o 7 de agosto de 2014.


No hay comentarios:

Publicar un comentario