4/7/14

CONCELLO DE BETANZOS

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña núm. 124 do 2 de xullo de 2014, o Concello de Betanzos publicou a seguintes convocatorias:


Titulación esixida: Título de Ensinanza Secundaria Obrigatoria, título de graduado escolar ou equivalente.

Requisito, entre outros: Ter unha estatura mínima, en caso de ser home de 1,65 m. e en caso de ser muller de 1,60 m.

Sistema de acceso: oposición.


Titulación esixida: Formación profesional do Ciclo Superior de: Información e Comercialización Turísticas; de Animación Turística; de Axencia de Viaxes; de Guía, Información e Asitencias Turísticas; de Empresas e Actividades Turísticas; que deberá acreditar mediante documento oficial expedido por organismo competente. Tamén Diplomado en Turismo ou Licenciado ou Grao en Turismo.

Sistema de acceso: concurso-oposición.

Prazo de presentación de solicitudes para ambas convocatorias: dez días naturais, contados dende o seguinte ao da publicación destas bases no BOP de A Coruña. Este prazo remata o sábado 12 de xullo de 2014.

No hay comentarios:

Publicar un comentario