29/7/14

CONCELLO DE BERGONDO. Auxiliar Administrativo.

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña núm. 142 do 29 de xullo de 2014, o Concello de Bergondo publica as Bases que haberán de rexer a convocatoria para a selección de dun/ha auxiliar administrativo/a para o Servizo do Rexistro Xeral, nomeamento de funcionario/a interino/a por sustitución transitoria do titular.

Sistema de acceso: concurso-oposición.

Titulación esixida: Graduado escolar, formación profesional de 1.º grao ou equivalentes.

Nivel de idioma galego esixido: CELGA 3 ou titulacion equivalente.

Prazo de presentación de solicitudes: 5 días naturais, contados dende o dia seguinte ao da publicación desta convocatoria no BOP; polo que este prazo remata o luns 4 de agosto de 2014.

No hay comentarios:

Publicar un comentario