9/5/14

CONCELLO DE IRIXOA. Tractoristas

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña núm. 87 do 9 de maio de 2014, o Concello de Irixoa publica o seguinte anuncio que se reproduce textualmente:


CONVOCATORIA SELECCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL: TRACTORISTAS MUNICIPAIS 2014

POSTOS: 4 tractoristas con xornada de 25 horas semanais, con duración determinada de 5 meses (inicialmente do 1-6 a 31-10-2014).

SALARIO: 750 €/mes brutos (incluíndo prorrateo de pagas extras e demais conceptos retributivos).

PROCESO SELECTIVO: comprende valoración de méritos establecidos nas bases e celebración de probas: escrita de test e práctica (ambas o día 29-5-2014).

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: 14 días naturais (desde o 14 ao 27 de maio de 2014), en horario público de 9 a 3 (sábados de 10 a 1).

BASES: aprobadas por acordo da Xunta de Goberno do 25-4-2014, estando a disposición do público nas dependencias municipais (teléf. 981 - 79 30 01).

DEREITOS DE EXAME: 16 euros.

RECURSOS: contra as bases poderán interpoñerse o recurso de reposición (1 mes) e o contencioso-administrativo (2 meses).

No hay comentarios:

Publicar un comentario