23/5/14

CONCELLO DE CARBALLEDA DE VALDEORRAS. Auxiliar Xardín Infancia.

No Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 115 do 23 de maio de 2014, o Concello de Carballeda de Valdeorras publica as Bases que rexerán a selección para a contratación como persoal laboral temporal de duración determinada (substitución por causa de baixa por maternidade da traballadora actualmente contratada para a prestación do servizo) dun/ha auxiliar de xardín de infancia do Punto de Atención á Infancia de Sobradelo.

Titulación esixida: auxiliar de Xardín de Infancia, auxiliar de Enfermería e Puericultura. Requisito, entre outros: estár en posesión ou en disposición de obter o carne de manipulador de alimentos.

Sistema de contratación: concurso de méritos (inclue entrevista persoal)

Prazo de presentación de solicitudes: dous días naturais a partir da publicación da convocatoria no BOP de Ourense. Este prazo remata o luns 26 de maio de 2014.


Carballeda de Valdeorras
Dirección: Sobradelo, 54 CP: 32330
Teléfono: 988 335 002
Fax: 988 335 379

No hay comentarios:

Publicar un comentario