5/5/14

CONCELLO DE BERGONDO. Aux. Policía Local.

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña núm. 83 do 5 de maio de 2014, o Concello de Bergondo publica as Bases da convocatoria para a contratación temporal dun auxiliar de policía local.

Titulación esixida: Graduado Escolar, Título de Graduado en Educación Secundaria ou equivalente.

Requisito, entre outros: medir: 1,65 metros para os homes e 1,60 metros para as mulleres.

Sistema de contratación: oposición, incluindo probas físicas.

Prazo de presentación de solicitudes: 5 dias naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, no Taboleiro de Edictos do concello e nun dos diarios de maior tirada de Galicia. Este prazo remata o sábado 10 de maio de 2014.

No hay comentarios:

Publicar un comentario